Voorstel tot bestemming van het resultaat

B.10 Voorstel tot bestemming van het resultaat

  2017
  EUR
   
Algemene reserve  
Regulier onderwijs  3.864.491 
   
Bestemmingsreserve Publiek  
Reserve vavo  321.630‑
Reserve contractactiviteiten  170.286 
Reserve educatie 0
Reserve cursusgeld  118.805 
Boekenreserve  161.752‑
   194.291‑
   
Bestemmingsreserve Privaat  
Reserve inburgering  23.215‑
   23.215‑
   
Totaal  3.646.985