Model G

B.6 Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule      
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum prestatie afgerond
ja/nee
       
Lerarenbeurs 2017 div div nee
Lerarenbeurs 2016 div div ja
Subsidie zij-instroom 2017 div div nee
Subsidie zij-instroom 2016 div div nee
Subsidie zij-instroom 2015 div div ja
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 849879-1 22/08/17 nee
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 786363-1 22/11/16 ja
       
Totaal      

G2 Subsidies met verrekeningsclausule          
             
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar            
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing ontvangen t/m verslagjaar totale kosten te verrekenen
EUR EUR EUR EUR
             
Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo 804596-1 20/01/17  415.528   415.528   461.480  0
             
Totaal      415.528   415.528   461.480  0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar                
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing saldo 01-01-2017 ontvangen t/m verslagjaar lasten in verslagjaar totale kosten 31-12-2017 saldo nog te besteden 31-12-2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
                 
Regionaal investeringsfonds mbo RIF14017* 646854-1 20/10/14  808.588  0  687.300   829.493   2.691.766  0
Regionaal investeringsfonds mbo RIF15050** 704912-1 29/05/15  2.000.000   248.468   1.500.000   1.361.589   2.690.249  0
Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007*** 1190735 23/05/17  1.951.521  0  683.032   382.980   382.980   474.467 
Doorstroomprogramma mbo-hbo DHBO17002 23/10/17  187.252  0 0  7.079   7.079   7.079‑
                 
Totaal        248.468   2.870.332   2.581.141   5.772.075   467.389 

*Regionaal investeringsfonds mbo RIF14017    
Ontvangsten (Min. van OCW)   687.300
Lasten Alfa-college ‑835.681  
'in kind' bijdrage partners ‑1.856.086  
Totale lasten ‑2.691.766  
Lasten Alfa-college   ‑835.681
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   0
     
**Regionaal investeringsfonds mbo RIF15050    
Ontvangsten (Min. van OCW)   1.500.000
Lasten Alfa-college ‑1.607.809  
'in kind' bijdrage partners ‑1.082.440  
Totale lasten ‑2.690.249  
Lasten Alfa-college   ‑1.607.809
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   0
     
***Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007    
Ontvangsten (Min. van OCW)   683.032
Lasten Alfa-college ‑208.565  
'in kind' bijdrage partners ‑174.415  
Totale lasten ‑382.980  
Lasten Alfa-college   ‑208.565
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   474.467