Gebeurtenissen na balansdatum

B.11 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die invloed hebben op de situatie per balansdatum.