Bijlagen Deel B

Bijlage 1 - Exploitatierekening contractactiviteiten 2017

    2017   begroting 2017   2016
    EUR   EUR   EUR
3 Baten          
3.4 Baten in opdracht van derden  612.885     375.000     561.512 
       
4 Lasten          
4.1 Personeelslasten 274.605     245.500     233.457 
4.4 Overige lasten  91.994     22.000     82.253 
             
  Totaal lasten  366.599     267.500     315.710 
             
  Saldo baten en lasten  246.286     107.500     245.802 
             
  bijdrage centrale kosten          
  Personeel  33.000‑    33.000‑    33.000‑
  Huur  27.000‑    27.000‑    27.000‑
  Materieel  16.000‑    16.000‑    16.000‑
     76.000‑    76.000‑    76.000‑
             
  Exploitatieresultaat  170.286     31.500     169.802